สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
สัมมนา
การจัดการอบรมเรื่อง Method Validation in Chemistryวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 54
Date : 17-18 พ.ย. 54

ด้วย สมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย เป็นสมาคมทางวิชาการที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแกนกลางในการสนับสนุน ประสานงานและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิทยาการในการวิเคราะห์ และมีช่องทางการพัฒนาโดยนำเสนอผลงานสู่ระดับสากล รวมทั้งมีส่วนช่วยแก้ไข เจรจาทางการค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบของประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับ สมาชิกฯ และผู้สนใจ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

              จากวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ สมาคมฯ จึงจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Method Validation in Chemical Analysis) และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฝึกอบรมในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8.30-16.30 น. โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท่านละ 3,000 บาท สำหรับสมาชิก ท่านละ 2,500 บาท รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย 2-4 ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ที่หมายเลข 02 260-8577 ต่อ 1711 อีเมลล์ rmuendet@mmm.com  

ค่าใช้จ่าย

สมาชิก: 2500 บาท

บุคคลทั่วไป: 3000 บาท

โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 340-214567-4

ภายในวันที่ 11 พ.ย. 54

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.