สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
เว็บบอร์ด
ห้องสนทนา >> ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
ตั้งกระทู้โดย : ชุติมา เพชรกระจ่าง | วันที่ : 2013 - 09 - 25 จำนวนคนดู : 2312
เรียน หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้จัดการ/ผู้สนใจทั่วไป
เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ครั้งที่ 2 “มาตรฐานและการสอบเทียบสำหรับห้องปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมครั้งนี้เน้นด้านการเตรียมสารมาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตร และการประมาณค่าความไม่แน่นอน โดยวันที่ 17-18 ตุลาคม จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การอบรมร่วมกับคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซี่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งสามวันคือตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคมจะได้รับมอบวุฒิบัตรการเข้าร่วมอบรมการสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรและการประมาณค่าความไม่แน่นอน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ผศ.ดร.ชุติมา เพชรกระจ่าง
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการฯ

ชื่อของคุณ :
ข้อความ :
 
กรอกตัวเลขและตัวอักษรที่เห็น :
 
© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.