สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
สัมมนา
การจัดการอบรมเรื่อง Method Validation in Chemistryวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 54

ด้วยสมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนกลางในการสนับสนุน ประสานงาน พัฒนา และยกระดับคุณภาพยกระดับมาตรฐานด้านวิทยาการในการวิเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Method Validation in Chemical Analysis) ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8.30-16.30 น. โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณาตอบรับเข้าร่วมภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

วันที่ : 17-18 พ.ย. 54

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.