สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก AOAC Thailand :: สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
ข้อมูลระบบ
Username: *
Password: *
Confirm Password: *
ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร
 
ดร. นาย นาง นางสาว อื่นๆ *
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): *
 
Dr. Mr. Mrs. Ms. Other *
  ชื่อ-นามสกุล (English) *
การศึกษา
  คุณวุฒิ: สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา:
  คุณวุฒิ: สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา:
  คุณวุฒิ: สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา:
ตำแหน่ง-สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง *
ชื่อที่ทำงาน(ภาษาไทย) *
ชื่อที่ทำงาน(English) *
ประเภทกิจการ
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถานศึกษา อื่นๆ *
ที่อยู่
เลขที่: หมู่ที่: ถนน/ซอย: ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:  

ข้อมูลผู้สมัคร

มีประสบการณ์ด้าน
(โปรดระบุ)

*
สนใจในสาขา
(โปรดระบุ)
*
เคยเป็นสมาชิก AOAC International, U.S.A. ปี
ปัจจุบันยังเป็นสมาชิก AOAC International , U.S.A.
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ เหมือนที่อยู่ที่ทำงาน
 
เลขที่: หมู่ที่: ถนน/ซอย: ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:  
 
โทร: * มือถือ:
E-mail: * แฟกซ์:
สถานที่ ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร/ติดต่อ
ที่สำนักงาน ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ*

ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร: ค่าลงทะเบียน (สมาชิกใหม่): 100 บาท

กิติมาศักดิ์ (H) ค่าสมาชิกต่อปี: xxxx บาท นิติบุคคลรายปี (C) ค่าสมาชิก: 2,000 บาท
สามัญรายปี (R) ค่าสมาชิกต่อปี: 200 บาท วิสามัญ (S) (สำหรับ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา)
สามัญตลอดชีพ (L) ค่าสมาชิก: 2,000 บาท    ค่าลงทะเบียน (สมาชิกใหม่): 50 บาท, ค่าสมาชิกต่อปี: 100 บาท*
วิธีชำระเงินค่าสมาชิก
- ธนาณัติ ส่งจ่าย ในนาม นางสุวรรณา จารุนุช หรือ
- ตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายใน นาม สมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย หรือ
- โอนเงินทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 340-2-14567-4
ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ *


© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.