สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
รายนามสมาชิก
ID Name Member Code Member Type
 183  นาย นิรุต ไทยประเสริฐ  R510170  สามัญรายปี (R)
 182  นาย อภิพล ชิตรแก้ว  R510169  สามัญรายปี (R)
 181  ดร. บุณพร้อม องคเวชชากุล  R510168  สามัญรายปี (R)
 180   บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  R510167  สามัญรายปี (R)
 179   บริษัท Dumex (Thailand) จำกัด  R510166  สามัญรายปี (R)
 178  นาง อารมย์ แสงวนิตย์  R510165  สามัญรายปี (R)
 177  นาง สุธีวรรณ ศรีอุปโย  R510164  สามัญรายปี (R)
 176  ดร. สุภาวณี ดวงธีรปรีชา  R510163  สามัญรายปี (R)
 175  นาย ศรันย์ เบญจมปริญญากูล  R510162  สามัญรายปี (R)
 174  ดร. กรวิภา จารุพันธ์  R510161  สามัญรายปี (R)
 173  นาง อรพิณ ทนันขัติ  R510160  สามัญรายปี (R)
 172  นาย สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์  R510159  สามัญรายปี (R)
 171  นาง ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ  R510158  สามัญรายปี (R)
 170  นางสาว นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์  R510157  สามัญรายปี (R)
 169  นางสาว เพ็ญนภา กิตติวุฒิเจริญ  R510156  สามัญรายปี (R)
 168  คุณ สีวิกา กิจสวัสดิ์  R510155  สามัญรายปี (R)
 167  นาง อารีย์ คชฤทธิ์  R510154  สามัญรายปี (R)
 166  นางสาว ฉิน เชาว์ถาวร  R520152  สามัญรายปี (R)
 165  นางสาว ปรียาภรณ์ แจ้งภารกิจ  R510151  สามัญรายปี (R)
 164  นาง วันทนีย์ ขำเลิศ  R510150  สามัญรายปี (R)

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.